ביקורת דוחות

 ביקורת דוחות - יאיר משמור 

ביצוע ביקורת ועריכת דוחות כספיים הכוללים: מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות על תזרימי מזומנים, דוחות התאמה לצורכי מס הכנסה לעסקים מתחומי  מסחר, תעשייה, הי טק, שירותים, שיווק, כספים ועוד.Comments