שאלות ותשובות

מהי הצהרת הון?

הצהרת הון נועדה לתת למס הכנסה מידע על מצב הנכסים בניכוי ההתחייבויות של אדם ליום מסוים. הדיווח כולל את כל נכסי התא המשפחתי כולל בת הזוג והילדים עד גיל 18 ובמקרים מסוימים שנקבעו בפסיקה, כולל אף בני משפחה נוספים אשר מקיימים יחד משק בית משותף. המידע ניתן לא רק לגבי הנכסים העסקיים, אלא גם ובעיקר לגבי הנכסים הפרטיים, כגון, עלותי בית המגורים, עלותי המכוניות, יתרות העו"ש, החסכונות וקרנות הגמל בבנק, עלות הריהוט ומכשירי החשמל בבית המגורים ועוד.

מתוך סך הנכסים יש להפחית את ההתחייבויות העסקיות והפרטיות הקיימות ליום הצהרת ההון. כגון, יתרות חובה בבנקים והלוואות ומשכנתאות. היתרה נטו מהווה את סך ההון ליום הצהרת הון.

הצהרת ההון שמוגשת משמשת בסיס להשוואה להצהרה הקודמת או הבאה שתוכן. השוואה זו תשמש את פקיד מס הכנסה בבואו לבחון  את יכולתו של הנישום לעמוד בהוצאות המחיה ובגידול בין שתי הצהרות הון על סך רמת הכנסותיו נטו. לכן מומלץ לשמור היטב על מסמכים שהם מקור לגידול בהון כגון : ירושות, פדיון תוכניות חיסכון, ווח ממכירת דירה וכו'.

ברצוני לפדות את ביטוח המנהלים ואת קרן ההשתלמות שלי. כיצד אפשר לקבל פטור ממס?

התשובה לשאלות אלו איננה אחידה. בד"כ קרן השתלמות הופכת לנזילה כשימלאו 6 שנים משנת ההפקדה הראשונה. יתכנו מצבים של פדיון מוקדם יותר כגון למטרת לימודים או מסיבות סוציאליות.
באשר לביטוח מנהלים ההתשובה יותר מורכבת, כי התנאים לשיחרור הכספים בפטור ממס השתנו במהלך השנים. נכון למצב דהיום
ההפקדות הנוכחיות ניתנות בד"כ לפדיון כקיצבה מגיל פרישה. 


Comments